Οι μαθητές του Δ2 στο πλαίσιο των εργαστηρίων δραστηριοτήτων στην ενότητα ‘Φροντίζω το περιβάλλον΄ παρακολούθησαν στο ΚΠΕ της Ν. Κίου το πρόγραμμα ‘Ερασίνος ο γιος του βράχου’ συνοδεία της δασκάλας τους κ. Φωτεινή Τράκα και την εμψύχωση των υπεύθυνων του ΚΠΕ Ν. Κίου. Αρχικά οι μαθητές πήραν μέρος σε μια σειρά από θεωρητικές δραστηριότητες στο κέντρο του ΚΠΕ. Κατόπιν πήγαν στο πεδίο όπου ήρθαν σε επαφή με το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. Μέσα από όλες τις αισθήσεις τους παρατήρησαν τη χλωρίδα και την πανίδα των χώρων των πεδίων. Με το πρόγραμμα αυτό οι μαθητές συνειδητοποίησαν τον ρόλο του ποταμού στις ανθρώπινες δραστηριότητες , στην οικονομία και στην ανάπτυξη ενός τόπου. 

 

ΣΤΟΝ ΕΡΑΣΙΝΟ ΜΕ ΤΟ ΚΠΕ Ν.ΚΙΟΥ – Δ2, Δ3
Share this: