Μαθητές ξεναγούν μαθητές στην Πινακοθήκη Ναυπλίου

Εφαρμόζοντας την δράση “Μαθαίνοντας σε ένα μουσείο”, μαθητές της ΣΤ αφού ολοκλήρωσαν το prοject για τους Ήρωες της Επανάστασης επισκέφθηκαν την Πινακοθήκη της πόλης μας και ξενάγησαν τους συμμαθητές τους στα εκθέματα της Πινακοθήκης.

Share this: