Συμμετέχουμε σε πρόγραμμα etwinning με την Πορτογαλία και ψηφίζουμε την καλύτερη ζωγραφιά μας για logo του έργου μας. Ψηφίζουμε το πολύ μέχρι 3 ζωγραφιές μέχρι τις 14/2/2020.

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο. 
https://www.tricider.com/admin/3Eox86bn5WN/6khe3oQWYAl

 

ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ
Share this: