Το παιχνίδι με κάρτες που δημιούργησαν οι μαθητές της Στ’ στο πλαίσιο του προγράμματος “Ιωάννης Καποδίστριας”, ώστε η μάθηση να γίνει παιχνίδι και να αποκτήσει διάρκεια.

Οι ερωτήσεις των καρτών  αυτών δημιουργήθηκαν σε μορφή παιχνιδιού με το scratch από τον μαθητή Λευτέρη Τσίρο.

https://scratch.mit.edu/projects/373699161

Δημιουργία καρτών από μαθητές
Share this: