Η Διευθύντρια του Σχολείου, κ. Μπιλιούρη, εκ μέρους του σχολείου ευχαριστεί τους γονείς οι οποίοι ευαισθητοποιούνται από τις ανάγκες που προκύπτουν και συμβάλλουν στην κάλυψή τους. Συγκεκριμένα, ευχαριστεί:
Τον γονέα που προσέφερε μάσκες ΚΝ95 (250 παιδικές και 50 ενηλίκων) ώστε να διαθέτει το σχολείο όταν παραστεί έκτακτη ανάγκη. 
Τον γονέα που προσέφερε ένα καινούριο φωτοτυπικό μηχάνημα στο σχολείο μας. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ για ΔΩΡΕΕΣ
Share this: