Το Erasmus KA1 TECNHE ολοκληρώθηκε δίνοντας ψηφιακή πνοή στη διδασκαλία, σε μαθήματα και προγράμματα.
Κλείνοντας το πρόγραμμα αυτό, σας συστήνουμε το blog του για να το γνωρίσετε και ένα ebook , όπου με γρήγορη ματιά παρουσιάζονται οι πιο ενδιαφέρουσες ψηφιακές εφαρμογές που αξιοποιήθηκαν στην τάξη από τους εκπαιδευτικούς μας.

Ebook 

Blog

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ KA1 T.E.C.N.H.E
Share this: