Στο πλαίσιο του προγράμματος “Golden Compass” που υλοποιεί η Α Δημοτικού, οι εκπαιδευτικοί Αισώπου Αικατερίνη και Τράκα Φωτεινή συναντήθηκαν διαδικτυακά με τους εταίρους, την Τρίτη 31/1 για να συζητήσουν σχετικά με τις δραστηριότητες του προγράμματος καθώς και για τα κριτήρια ποιότητας που πρέπει να πληρούν τα etwinning έργα.
 
 
Golden compass A’ τ’αξη
Share this: