Η υλοποίηση προγραμμάτων (περιβαλλοντικών, υγείας, πολιτιστικών, ευρωπαϊκών) είναι μια καινοτόμος εκπαιδευτική διαδικασία και ως μεθοδολογική προσέγγιση βελτιώνει το εκπαιδευτικό έργο. Η μέθοδος project, η βιωματική, η διαθεματική αξιοποιούν επιμέρους μεθόδους όπως η βιβλιογραφική έρευνα, η ομαδοσυνεργατική, ο καταιγισμός ιδεών, η δομημένη συζήτηση, η συνέντευξη, η δραματοποίηση, το θεατρικό παιχνίδι ώστε οι μαθητές να καλλιεργήσουν γνωστικές, κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες, να υιοθετήσουν συμπεριφορές, να κατανοήσουν το περιβάλλον που ζουν, να διαμορφώσουν εικόνα για την κόσμο που ζουν, να ευαισθητοποιηθούν στα κοινωνικά προβλήματα, να αναπτύξουν αίσθημα ευθύνης, ενεργητικής συμμετοχής και ομαδικότητας. Το αίσθημα δέσμευσης και η αύξηση ενδιαφέροντος των μαθητών, η ανάπτυξη συνεργασιών με Φορείς, το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία διευρύνουν τους ορίζοντες των μαθητών και κάνουν ποιοτικότερο το έργο του σχολείου.

Etwinning

Εργαστήρια δεξιοτήτων

1821

Europe Direct

Εθελοντισμός – Νοιάζομαι και Δρω

Erasmus

Teachers4Europe

Διάφορα Προγράμματα 

Share this: