Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του 4ου Δ.Σ Ναυπλίου. Το σχολείο μας βρίσκεται στη Νέα πόλη του Ναυπλίου κοντά στη θάλασσα. Η ιστοσελίδα μας φιλοδοξεί να “ανοίξει” το σχολείο μας στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινωνία, να μοιραστούμε εμπειρίες αλλά και την καθημερινότητά μας και να καλλιεργήσει συνεργασίες.

Το όραμα του σχολείου μας είναι είναι η δημιουργία μιας σύγχρονης μονάδας που να ανταποκρίνεται στις νέες εκπαιδευτικές ανάγκες και προκλήσεις του 21ου αιώνα, θέτοντας τον μαθητή στο επίκεντρο των αλλαγών και σκοπεύοντας στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Επιδιώκεται η εξωστρέφεια με τη διαμόρφωση ενός δημιουργικού και ανοικτού, εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, η καλλιέργεια της ενσυναίσθησης, της βιωματικής μάθησης και της ενεργούς συμμετοχής, οι συνεργασίες με άλλα σχολεία μέσω των καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Τέλος, προωθείται η αξιοποίηση των σύγχρονων παιδαγωγικών προσεγγίσεων, προκειμένου να ανταποκριθεί στις διαφοροποιημένες ανάγκες και ικανότητες των μαθητών, καλλιεργώντας τον ψηφιακό εγγραμματισμό, την συνεργασία, την αλληλεγγύη και την ομαδικότητα.

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vTMeP-30oLp3i9KSGUfLC-ABYYErNYaHoHRlCReO4Ql1HCMwRFBxGYBh9dE-kYTfNDnXzfC8lH86rhQ/pub?start=false&loop=false&delayms=3000

 

 

 

 

Share this: