Πρωινή ζώνη

7:15 – 8:00

Έναρξη Σχολείου

8:00

1η ώρα

8:15-9:00

2η ώρα

9:00-9:40

Διάλειμμα

9.40-10.00

3η ώρα

10:00-10:45

4η ώρα

10:45-11:30

Διάλειμμα

11.30-11.45

5η ώρα

11:45-12:25

Διάλειμμα

12.25-12.35

6η ώρα

12:35-13:15

Λήξη Σχολείου 

13:15

ΟΛΟΗΜ
1η ώρα

13:15-14:00

Διάλειμμα

14:00-14:15

ΟΛΟΗΜ
2η ώρα

14:15-15:00

 

Share this: