Ε.Ω.Π

Α – Β – Γ

Δ – Ε – ΣΤ

Υποδοχή

> 8.15

> 8.15

1η

8.15-9.00

8.15-9.00

2η

9.00-9.35

9.00-9.50

1ο Διάλειμμα

9.35- 9.50 (15’ )

9.50-10.05 (15΄)

3η

9.50  – 10.40

10.05-10.40

Ο εκπαιδευτικός της μεγάλης ώρας κάνει 5’ διάλειμμα μάσκας

4η

10.40  -11.20

10.40- 11.35

2ο Διάλειμμα

11.20 -11.35 (15΄)

11.35-11.50 (15΄)

5η

11.35-12.20

11.50-12.30

3ο Διάλειμμα

12.20-12.30 (10΄)

12.30-12.40 (10΄)

12.30-13.15

12.40-13.15

Share this: