Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Έργου της Σχολικής μας Μονάδας
για το έτος 2021-2022

Συγχαρητήρια στην ηγεσία και σε  όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου μας το οποίο εργάστηκε και υποστήριξε αυτή μας την επιτυχία.

ΣΕΕ-συνοπτική-year-2021-school-9020184-form-2-synopsis-1

Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού
Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2021-2022)

AJIOLOGHSH-year-2021-school-9020184-form-5-synopsis

Πρώτη Αξιολόγηση Σχολικής Μονάδας 2020-2021

year-2020-school-9020184-form-1-synopsis6
Share this: