Το 4ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπλίου προωθεί την  καινοτομία στην μαθησιακή διαδικασία και ενδιαφέρεται για την ορθή χρήση του διαδικτύου και την αξιοποίηση των ψηφιακών εφαρμογών στην εκπαιδευτική πράξη. Το Σχολείο μας συμμετέχει ενεργά σε δράσεις Erasmus+ και Έργα eTwinning και του έχει απονεμηθεί η Ετικέτα σχολείου Etwinning και το χάλκινο βραβείο για την διαδικτυακή ασφάλεια. Η χρήση Νεών Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής πρακτικής του σχολείου με ιδιαίτερη έμφαση στην ψηφιακή ασφάλεια για την αποφυγή έκθεσης των μαθητών σε κίνδυνο, στη συνεχή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών μας σχετικά με θέματα συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο, την προστασία προσωπικών δεδομένων, την καταπολέμηση του διαδικτυακού εκφοβισμού και τα πνευματικά δικαιώματα.  

Για τη διασφάλιση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος μάθησης έχει ορισθεί υπεύθυνη η καθηγήτρια της Πληροφορικής Κωνσταντινίδου Νίκη . 

Συνοπτικά οι οδηγίες για τους υπεύθυνους ασφάλειας, για εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς καθώς και οι σύνδεσμοι που μπορείτε να απευθυνθείτε.

Υπεύθυνοι ψηφιακής ασφάλειας

1) Κύριο μέλημα των Υπευθύνων είναι να ελέγχουν ότι το σχολείο διαθέτει ενημερωμένα συστήματα ασφάλειας συμπεριλαμβανομένου ενός τείχους προστασίας (firewall), όπως αυτό καθορίζεται από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

2) Οι Υπεύθυνοι έχουν ως κύριο ρόλο να διασφαλίσουν ότι θα οργανώνονται ενημερωτικές εκδηλώσεις και επιμορφωτικές δράσεις σε συνεργασία με Φορείς με θέμα την ψηφιακή ασφάλεια και τις εξελίξεις στις Νέες Τεχνολογίες τόσο κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς όσο και στο πλαίσιο εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου στις οποίες θα απευθύνονται σε μαθητές,  γονείς και  εκπαιδευτικούς του σχολείου.

3) Επίσης, ενθαρρύνουν και βοηθούν τους εκπαιδευτικούς του σχολείου που εμπλέκονται σε προγράμματα να κάνουν χρήση Νέων Τεχνολογιών ώστε να επιτευχθεί ενσωμάτωση της ψηφιακής ασφάλειας ως μέρος κάθε προγράμματος (π.χ. Erasmus+ ,Έργα eTwinning) καθώς και στο αναλυτικό πρόγραμμα όλων των τάξεων του σχολείου.

4) Οι Υπεύθυνοι φροντίζουν να ενημερώσουν και να εκπαιδεύσουν τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου σχετικά με το τι αποτελεί ανάρμοστη συμπεριφορά στο Διαδίκτυο.

5) Φροντίζουν να μην δημοσιεύεται πληροφορίες ή στοιχεία σχετικά με την ταυτότητα των μαθητών που μπορεί να οδηγήσουν στην ταυτοποίησή τους από τρίτους. Οι Υπεύθυνοι φροντίζουν να ελέγχουν ότι δεν δημοσιεύονται προσωπικά δεδομένα δίπλα στις φωτογραφίες των μαθητών που έχουν αναρτηθεί στη σχολική ιστοσελίδα.

Για τους εκπαιδευτικούς

1) Δίνεται έντυπο γονικής συγκατάθεσης υπογράφεται από τους γονείς για  κάθε πρόγραμμα (σχολικών δραστηριοτήτων, Erasmus+, eTwinning) όπου χρειάζεται ανάρτηση για λήψη και δημοσίευση φωτογραφιών/video μαθητών. Σε περίπτωση που οι γονείς δε συναινούν στη λήψη και δημοσίευση φωτογραφιών και βίντεο των παιδιών τους, ο εκπαιδευτικός είναι υποχρεωμένος να το λάβει υπόψη του κατά την υλοποίηση των σχετικών προγραμμάτων.

2) Επιτρέπεται η χρήση αφαιρούμενων συσκευών (USB sticks, φορητοί σκληροί δίσκοι, CD, DVD) μόνο όταν είναι απαραίτητο για τις εργασίες του σχολείου. Τα αφαιρούμενα μέσα πρέπει να ελέγχονται από λογισμικό προστασίας για ιούς (antivirus) για να αποφευχθεί η μόλυνση του συγκεκριμένου υπολογιστή ή ακόμα και του τοπικού δικτύου.

3) Επιτρέπεται η χρήση φορητών μέσων (στικάκια, κάρτες μνήμης κτλ) μόνο σε συγκεκριμένους υπολογιστές του σχολείου.

4) Δεν επιτρέπεται η χρήση μη εγκεκριμένου λογισμικού στις συσκευές του σχολείου.

Για τους μαθητές

1) Για τη συγγραφή εργασιών απαγορεύεται η λογοκλοπή από το διαδίκτυο. Οι μαθητές οφείλουν να αναφέρουν πάντα την πηγή της πληροφορίας που χρησιμοποίησαν.

2) Οι μαθητές πρέπει να γνωρίζουν για τις άδειες Creative Commons. Δηλαδή τα προϊόντα της πνευματικής δημιουργίας (μουσική, λογοτεχνία, κινηματογράφος, video κτλ.) προστατεύονται από τους νόμους, υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα και η διανομή τους μέσω του Διαδικτύου είναι παράνομη πράξη.

3) Επιτρέπεται η χρήση αφαιρούμενων συσκευών (USB sticks, φορητοί σκληροί δίσκοι, CD, DVD) μόνο όταν είναι απαραίτητο για τις εργασίες του σχολείου και πάντα σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό. Τα αφαιρούμενα μέσα πρέπει να ελέγχονται από λογισμικό προστασίας για ιούς (antivirus) για να αποφευχθεί η μόλυνση του συγκεκριμένου υπολογιστή ή ακόμα και του τοπικού δικτύου.

4) Κατά την χρησιμοποίηση των διαδικτυακών εργαλείων Web 2.0 ή συμμετοχή σε εκπαιδευτικές πλατφόρμες και διαδικτυακές συνεργατικές δραστηριότητες οι μαθητές πρέπει να χρησιμοποιούν κατάλληλη για την περίσταση γλώσσα και να κάνουν έξοδο (log out) με το πέρας της εργασίας τους.

5) Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου βάσει του νόμου (Φ.25/103373/Δ1/22-06-2018/ΥΠΠΕΘ). Κατ’ εξαίρεση, η χρήση των κινητών τηλεφώνων ή tablet στο σχολείο γίνεται μόνο όταν πραγματοποιείται κάποια εκπαιδευτική δράση κατά την υλοποίηση προγραμμάτων (σχολικών δραστηριοτήτων, επισκέψεων, eTwinning) σε συνεννόηση με τον εκπαιδευτικό και τον Διευθυντή.

6) Οι μαθητές δεν έχουν δικαίωμα να δημοσιεύσουν σε άλλα κοινωνικά δίκτυα υλικό που δημιουργήθηκε στα πλαίσια κάποιου σχολικού προγράμματος ή πήραν ως ενθύμιο από το σχολείο.

7) Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής υποστεί διαδικτυακή απειλή ή προσβολή καλείται να ενημερώσει τον εκπαιδευτικό της τάξης ή τους υπευθύνους της ομάδας Πολιτικής ασφάλειας του σχολείου.

8) Οι μαθητές θα πρέπει να κατανοήσουν ότι δεν πρέπει να αποκαλύπτουν προσωπικά στοιχεία που μπορεί να προσδιορίσουν την ταυτότητά τους (πλήρες ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμό κινητού ή σταθερού τηλεφώνου κτλ.)

9) Οι μαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν όλους τους κανόνες καλής διαδικτυακής συμπεριφοράς (Netiquette). Θα πρέπει να κατανοηθεί ότι δεν πρέπει να αποκαλύπτουν στο διαδίκτυο πληροφορίες ή φωτογραφίες που θίγουν ή φέρνουν σε δύσκολη θέση τρίτους και ότι ακόμη και αν τις διαγράψουν, οι πληροφορίες αυτές παραμένουν δημοσιευμένες στο Διαδίκτυο.


Για τους γονείς

1) Είναι υπεύθυνοι να τηρούν τα παιδιά τους τους παραπάνω κανόνες στην προσωπική τους ζωή.

2) Είναι απαραίτητη η γραπτή άδεια των γονέων ή κηδεμόνων για την χρήση και ανάρτηση φωτογραφιών και βίντεο των μαθητών/τριών τόσο στην ηλεκτρονική σελίδα του σχολείου όσο και σε οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική πλατφόρμα (πχ eTwinning). Ο εκπαιδευτικός που υλοποιεί κάποιο πρόγραμμα μοιράζει στους μαθητές το σχετικό έντυπο γονικής συγκατάθεσης από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Σε περίπτωση που οι γονείς δε συμφωνούν στη χρήση φωτογραφιών και βίντεο των παιδιών τους, ο εκπαιδευτικός το λαμβάνει υπόψη του κατά την υλοποίηση των σχετικών προγραμμάτων.

3) Σε περίπτωση που οι μαθητές δημιουργήσουν κάποιο λογαριασμό με έγκριση των γονέων τους, θα διασφαλίζεται ότι έχουν κατανοήσει την δήλωση/πολιτική απορρήτου, τους όρους χρήσης και ότι θα αλλάζουν τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις δημοσίευσης (π.χ ιδιωτικό, μη καταχωρισμένο κτλ) . Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι μετά από χρήση οποιουδήποτε WEB 0.2 εργαλείου, θα πρέπει να κάνουν Αποσύνδεση (log out).

4) Οι γονείς θα πρέπει να γνωρίζουν όλους τους κανόνες καλής διαδικτυακής συμπεριφοράς (Netiquette). Θα πρέπει να κατανοηθεί ότι δεν πρέπει να αποκαλύπτουν στο διαδίκτυο πληροφορίες ή φωτογραφίες που θίγουν ή φέρνουν σε δύσκολη θέση τους μαθητές ή και άλλους συμμαθητές τους και ότι ακόμη και αν τις διαγράψουν, οι πληροφορίες αυτές παραμένουν δημοσιευμένες στο Διαδίκτυο.

5) Σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη για κατοχή και χρήση κινητού τηλεφώνου, ενημερώνεται ο δάσκαλος, στον οποίο ο μαθητής δίνει το τηλέφωνο κατά την προσέλευση στο σχολείο και ενημερώνει σχετικά τον εκπαιδευτικό της τάξης ενώ το παίρνει κατά την αποχώρησή του στο σχόλασμα.

6) Σε περίπτωση που μαθητής φέρει τηλέφωνο στο σχολείο, αυτό κρατείται από το δάσκαλο ή το διευθυντή, γίνονται οι απαραίτητες συστάσεις και ο μαθητής παίρνει το τηλέφωνο κατά την αποχώρησή του από το σχολείο.

7) Η σχολική ιστοσελίδα παρέχει χρήσιμους συνδέσμους που απευθύνονται στους γονείς των μαθητών και έχουν ως σκοπό την ενημέρωση των γονέων πάνω σε θέματα ψηφιακής ασφάλειας.

8) Οι γονείς είναι απαραίτητο να ενημερώνονται για τους τρόπους ασφάλειας των παιδιών τους και των ίδιων στο διαδίκτυο.

 

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

https://saferinternet4kids.gr/

https://www.safeline.gr/

https://www.cyberkid.gov.gr/

http://www.help-line.gr/

Share this: