Το πιστοποιητικό για τη συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή εβδομάδα κώδικα. Συμμετείχαμε στα πλαίσια του μαθήματος Πληροφορικής με την καθοδήγηση της κας Νίκης Κωνσταντινίδου και με τα παιδιά των τάξεων Γ’, Δ’, Ε’ και ΣΤ’

 

CERTIFY CODE
Πιστοποιητικό συμμετοχής
Share this: