Οι μαθητές του σχολείου μας συμμετείχαν και φέτος στην Ευρωπαϊκή εβδομάδα κώδικα https://codeweek.eu/. Την οργάνωση των δραστηριοτήτων έχει η καθηγήτρια πληροφορικής Κωνσταντινίδου Νίκη. Στην δράση συμμετείχαν όλοι οι μαθητές με ποικίλες δραστηριότητες.


Οι μαθητές της Α δημοτικού έκαναν ασκήσεις με τον Άκη το Ρομποτάκι αξιοποιώντας τις ασκήσεις των μαθηματικών του βιβλίου.


Οι μαθητές της Β Και Γ δημοτικού έκαναν ασκήσεις προγραμματισμού στο περιβάλλον studio code.


Οι μαθητές της Δ δημοτικού έκαναν κωδικοποίηση του ονόματός τους και προγραμμάτισαν στο studio code.
Οι μαθητές της Ε και Στ την πρώτη εβδομάδα δούλεψαν με την κωδικοποίηση εικόνας και ακολουθώντας τα βήματα που τους δόθηκαν δημιούργησαν τις εικόνες με pixels. Την δεύτερη εβδομάδα ανακάλυψαν το χαμένο μήνυμα και αποκωδικοποίησαν τις λέξεις.
 

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κώδικα 2021
Share this: