Το Σχολείο ευχαριστεί το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου μας για την αγορά και προσφορά αθλητικού υλικού (για πιγκ πογκ, μπειζμπωλ, και άλλα). Έτσι, οι γυμναστές θα διδάξουν διάφορα αθλήματα παίζοντας οι μαθητές/τριες τα αθλήματα.

 

ΔΩΡΕΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Share this: