ΕΞΕ-106012-2022-Οδηγίες-για-το-αναβαθμισμένο-πρόγραμμα-Ολοήμερου-Δημοτικού-Σχολείου-και-Νηπιαγωγείου

Έχει αποσταλεί email με περισσότερες πληροφορίες σε όλους τους γονείς. 

Από την Διεύθυνση του Σχολείου

Εγκύκλιος Αναβαθμισμένου Ολοήμερου Προγράμματος 2022-2023
Share this: