Το σχολείο μας, στα πλαίσια της Αξιολόγησης των Σχολικών Μονάδων από το ΙΕΠ (Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής) για το έτος 2021-22,  έλαβε την Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Έργου της Σχολικής μας Μονάδας.

Συγχαρητήρια στην ηγεσία και σε  όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου μας το οποίο εργάστηκε και υποστήριξε αυτή μας την επιτυχία.

ΣΕΕ-συνοπτική-year-2021-school-9020184-form-2-synopsis-1

 

 

Αξιολόγηση Σχολικών Μονάδων
Share this: