Με τα παιχνίδια της ‘Κατασκοπείας’ και της ‘Αλφαβητικής Σειράς’ κλείνει για φέτος η πολύπλευρη δραστηριότητά μας με τη βιβλιοθήκη του σχολείου και τη φιλόξενη αίθουσά της. Οι μαθητές της Β’2 τάξης, εξοικειωμένοι με το περιβάλλον και έτοιμοι να αναμετρηθούν στην εύρεση και καταχώρηση λέξεων από άγνωστα κείμενα, εξάσκησαν για μια ακόμη φορά τις γνώσεις τους με μεγάλη επιτυχία! Τα αποτελέσματα έκαναν περήφανη τη δασκάλα τους Μάρω Παπανδριανού και τα μικρά σαΐνια ευχαριστήθηκαν μια διαφορετική ώρα διδασκαλίας. Και του χρόνου με νέες δράσεις! 
 
 
Παιχνίδια κατασκοπείας στη Βιβλιοθήκη μας
Share this: