“Το μπλε μονοπάτι”, εικαστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που υλοποιεί ο κ. Παπαχρήστου, βίωσαν οι μαθητές του Γ3 προσκεκλημένοι από το ΦΟΥΓΑΡΟ για την πιλοτική του εφαρμογή.

 

Επίσκεψη στο Φουγάρο
Share this: