Η 1η παιδαγωγική διαδικτυακή συνάντηση των εκπαιδευτικών του Σχολείου την εποχή της καραντίνας πραγματοποιήθηκε σήμερα. Σε ευχάριστο κλίμα οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μοιράστηκαν την εμπειρία των καθημερινών διαδικτυακών ζωντανών μαθημάτων. Το σύνολο των μαθητών συμμετέχουν στην μαθησιακή διαδικασία με ελάχιστες εξαιρέσεις (7 μαθητές σε σύνολο 340), σε όλα τα μαθήματα προχωρά η διδασκαλία σε νέα μαθήματα και εφαρμόζονται καλές πρακτικές από τους εκπαιδευτικούς οι οποίες διευκολύνουν τη διδασκαλία. Το eclass αξιοποιείται ενισχυτικά της ζωντανής διδασκαλίας. Οι εκπαιδευτικοί χειρίζονται με άνεση την πλατφόρμα webex και οι μαθητές μπαινοβγαίνουν με ευκολία στις αίθουσες των εκπαιδευτικών. Η συνάντησή, αν και διαδικτυακή, ήταν απαραίτητη γιατί λειτούργησε ανατροφοδοτικά και οι εκπαιδευτικοί επικοινώνησαν τις σκέψεις τους.

1η Παιδαγωγική Συνάντηση καραντίνας_1/12/2020
Share this: