ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ από τον «ΒΙΩΣΙΜΟ ΠΛΑΝΗΤΗ» 7/6/2021 -11/6/2021

Οι μαθητές του ΣΤ1 υλοποίησαν με τη δασκάλα τους κ. Ουρανία Μελά το περιβαλλοντικό πρόγραμμα «Βιώσιμος Πλανήτης». Το υλικό που παράχθηκε: κρυπτόλεξο, σταυρόλεξο, πίνακας με καπάκια, παιχνίδι εκτίθεται στο διάδρομο του Σχολείου ώστε οι μαθητές του σχολείου να ενημερωθούν για αυτό. Οι μαθήτριες, που δούλεψαν το project, έδιναν πληροφορίες για το υλικό που δημιούργησαν στους μικρότερους μαθητές που επισκέφθηκαν το περίπτερό τους στον κεντρικό διάδρομο του Σχολείου.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΦΟΥΓΑΡΟ 8/6/2021 Οι μαθητές του Α2, Α3 με τις δασκάλες τους κ.κ. Α. Ροτζιώκου, Β. Γκίκα παρακολούθησαν το πρόγραμμα με θέμα την ανακύκλωση που προσφέρει το ΦΟΥΓΑΡΟ « Μαλλιά Κουβάρια». Οι μαθητές είχαν τη χαρά να βρεθούν σε έναν χώρο πολιτισμού και να μάθουν για την ανακύκλωση παίζοντας.

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2021 (2)
Share this: