Στο πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας , η ενδοσχολική επιμόρφωση συνεχίστηκε με webinar. Στις 21 Μαρτίου 2022, οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου μας παρακολούθησαν την παρουσίαση για το Μουσείο του Καποδίστρια στην Κέρκυρα, τα εκπαιδευτικά προγράμματά του και τη φιλοσοφίας της μουσειοσκευής από την κ. Ντάρια Κοσκόρου, Δ/ντρια του Μουσείου. Η συνάντηση είχε πολύ ενδιαφέρον.

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ στη ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ
Share this: