Με την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία και το κύμα των προσφύγων που ανακοινώθηκε από τα ΜΜΕ και τις ανάγκες που προέκυψαν, ομάδα από το ΣΤ3 ρώτησε την Διευθύντρια πώς μπορεί το Σχολείο μας να στείλει βοήθεια στην Ουκρανία. Η Διευθύντρια τους ανακοίνωσε ότι το «Χαμόγελο του Παιδιού» οργανώνει ανθρωπιστική βοήθεια προς την εμπόλεμη Ουκρανία και με τη σύμφωνη γνώμη των εκπαιδευτικών ενημερώθηκαν οι γονείς για τα είδη που συγκεντρώνει το «Χαμόγελο του Παιδιού». Οι μαθητές και οι οικογένειές τους αποδείχθηκαν πολύ ευαισθητοποιημένοι στα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα των ανθρώπων: την ειρήνη και την αυτοδιάθεση και πολλά είδη συγκεντρώθηκαν και οι μαθητές βοήθησαν στην τακτοποίηση των ειδών σε κούτες. Ο κ. Δρούζας ανέλαβε να τα μεταφέρει στο «Χαμόγελο του Παιδιού» στην Κόρινθο και από εκεί να πάρουν το δρόμο για την εμπόλεμη ζώνη της Ουκρανίας ως ανθρωπιστική βοήθεια. Ευχόμαστε γρήγορα να έρθει η ειρήνη και η ηρεμία στην Ουκρανία και στις ζωές των ανθρώπων.

 

 

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ
Share this: