Μία από τις δράσεις για την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μας μονάδας και θέμα “Όλοι μια αγκαλιά” είχε σχέση με την καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης. Το σχολείο μας ανακυκλώνει πλαστικά μπουκάλια, καπάκια, μπαταρίες και χαρτί. Μέσα από το πρόγραμμα, οι μαθητές των Δ2, Ε1, Ε2, Στ3 και Δ2 δίδαξαν και διδάχθηκαν πρακτικές καθαριότητας. Μίλησαν για την αξία της καθαριότητας του περιβάλλοντος χώρου και προβλημάτισαν τους μαθητές για την οικολογική συνείδηση που θα έπρεπε να έχουν και τις πρακτικές που πρέπει να ακολουθούν. Έγιναν οι ίδιοι παράδειγμα προς μίμηση και καθάρισαν τον προαύλιο χώρο έχοντας πάρει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Η δράση αυτή επαναλαμβανόταν δύο φορές τη βδομάδα.

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ στο ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Share this: