Συμμετέχουμε και μοιραζόμαστε πρακτικές και εμπειρίες από το Erasmus KA121 ! 

Στο πλαίσιο της διάχυσης των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων Erasmus+ που υλοποιεί το σχολείο μας, η Διευθύντρια κ. Τζανή Γεωργία και οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν μοιράστηκαν γνώσεις, εμπειρίες και καινοτόμες πρακτικές με σκοπό την ανάδειξη των πλεονεκτημάτων της κινητικότητας των Erasmus+ προγραμμάτων για εκπαιδευτικούς και μαθητές αλλά και την προβολή των ευρωπαϊκών στόχων και αξιών.
 
 

 

 

 

Erasmus Days
Share this: