Σύμφωνα με την εγκύκλιο Φ.6/ 48378 /Δ1/ 28-4-2023 υποβάλλονται αιτήσεις για τα φοίτηση στα ολοήμερα σχολεία 2023-2024. 

 Οι Διευθυντές/τριες και οι Προϊστάμενοι/ες των Δημοτικών Σχολείων κάνουν δεκτές όλες ανεξαιρέτως τις αιτήσεις των γονέων/κηδεμόνων για φοίτηση των μαθητών/τριών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, χωρίς προϋποθέσεις.
Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης αίτησης εγγραφής στο Ολοήμερο Πρόγραμμα των σχολικών μονάδων, μετά τη λήξη του διδακτικού έτους, απαιτείται η γραπτή έγκριση του/της οικείου/ας Διευθυντή/τριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι μαθητές/τριες εγγράφονται στο Ολοήμερο Πρόγραμμα κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους σύμφωνα με το παρακάτω έντυπο:

Αίτηση για 15:00-16:00

Αίτηση για 15:50-17:30

Οι αιτήσεις, ανάλογα με το πρόγραμμα ολοήμερου που επιθυμείτε, θα πρέπει να υποβληθούν έως την Τετάρτη 17 Μάϊου 2023 στο σχολείο μας με τους παρακάτω τρόπους:
1. Υπογεγραμμένα και συμπληρωμένα, αποστέλλονται στο 4dimnafpl2@gmail.com (Θα λάβετε απάντηση για την παραλαβή)
2. Υπογεγραμμένα και συμπληρωμένα, δίνονται στους υποδιευθυντές κ. Μπαρούτα Κών/νο  ή  κ. Κωνσταντινίδου Νίκη. 

Σε περίπτωση που δεν έχετε τη δυνατότητα εκτύπωσης, μπορείτε είτε εσείς είτε το παιδί σας να ζητήσετε το έντυπο που σας ενδιαφέρει από το σχολείο.

 
Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος 2023-2024
Share this: