Στο πλαίσιο της δράσης για το νερό, οι μαθητές μαζί με τους εκπαιδευτικούς, δημιούργησαν ένα σύνολο κανόνων περιβαλλοντικής συμπεριφοράς στο σχολείο και στο σπίτι.
 
 
 
 
 
Διάχυση του Προγράμματος “Το ΝΕΡΟ θυμάται”
Share this: