Οι μαθητές των τάξεων Β1, Β2, Β3, Γ1 και Γ2 με την βοήθεια των εκπαιδευτικών Αισώπου Αικ., Γκολέμη Αν., Δρίτσα Αικ., Μπακάλη Στ. και Τράκα Φ. ξεκινούν το ευρωπαϊκό πρόγραμμα etwinning με τίτλο ” Happy Children talking, writing, reading with CLIL” με στόχο να γνωρίσουν και να επικοινωνήσουν στα Αγγλικά με τους μαθητές των άλλων σχολείων καθώς και να μάθουν σχετικά με την κουλτούρα, τα ήθη και τα έθιμα τους!
 
 
Εtwinning – ” Happy Children talking, writing, reading with CLIL”
Share this: