Η κ. Ντάρια Κοσκόρου, Διευθύντρια του Μουσείου Καποδίστρια στην Κέρκυρα, παρουσίασε την Παρασκευή, 7-2-2020, στους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας και σχολείων της πόλης, το Μουσείο Καποδίστρια στην Κέρκυρα, τον εκπαιδευτικό του ρόλο και την μουσειοσκευή του μουσείου. Μια πολύ ενδιαφέρουσα εισήγηση ολοκλήρωσε τις δράσεις του σχολείου μας για την μουσειακή αγωγή.

Με μεγάλη χαρά, μας παρέδωσε τη μουσειοσκευή για να δουλέψουν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας και άλλων σχολείων, την οποία το μουσείο στέλνει στα σχολεία που θα το αιτηθούν.

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜOΡΦΩΣΗ στην Μουσειακή Αγωγή
Share this: