Μία δράση για την καλλιέργεια συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων υλοποιήθηκε με την εμπλοκή όλων των μαθητών του σχολείου, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της σχολικής μονάδας και ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Σε κάθε τάξη-τμήμα του σχολείου μας μοιράστηκαν κουτιά και ζητήθηκε από τους μαθητές να γράψουν τους φόβους, τους προβληματισμούς και τις σκέψεις τους για τις αλλαγές που ήθελαν να γίνουν στο σχολείο. Οι μαθητές των τμημάτων Ε1, Ε2, Στ3 χωρίστηκαν σε ομάδες των 4-5 ατόμων και κάθε ομάδα ήταν υπεύθυνη να αναλάβει να μιλήσει με τους μικρότερους μαθητές ώστε να μιλήσουν και να αντιμετωπίσουν τους φόβους, που αυτοί εξέφρασαν. Η δράση είχε επιτυχία γιατί οι μικροί εξέφρασαν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν με ευκολία, οι μεγάλοι άκουσαν, συμβούλεψαν και διαχειρίστηκαν τα περιστατικά με σύνεση, ωριμότητα και υπευθυνότητα. Έτσι, οι μικροί έμαθαν μέσα από γόνιμο διάλογο να μιλούν για αυτό που φοβούνται, να μάθουν να αντιμετωπίζουν με θάρρος οτιδήποτε δυσάρεστο και ενοχλητικό τους συμβαίνει και να βρίσκουν φίλους οι οποίοι μπορούν να τους στηρίξουν. Ήταν μία εποικοδομητική δράση για μικρούς και μεγάλους καθώς καλλιεργήθηκε το αίσθημα του ανήκειν σε μία μεγάλη οικογένεια , του 4ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπλίου και θα συνεχιστεί και την επόμενη σχολική χρονιά.

“Αναγνωρίζω και Καταπολεμώ τους φόβους μου”
Share this: