Οι μαθητές του Δ2 και Δ3 , κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος «Δυναμώνω τη φωνή μου, δυναμώνεις τη φωνή σου: Δικαίωμα στην ελευθερία έκφρασης» των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων μέσα από συζήτηση, την τεχνική της ιδεοθύελλας, την τεχνική του διαδρόμου συνείδησης αλλά και το παιχνίδι ρόλων, οι μαθητές αναγνώρισαν την αξία του δικαιώματος αυτού. Επίσης κάνοντας χρήση των ΤΠΕ, δημιούργησαν κόμικ και αφίσα σχετικά με τη θεματολογία. Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, ξεκίνησε και η υλοποίηση προγράμματος eTwinning με τίτλο «Ci5 adinieuropei- 4 human rights». Ήδη οι μαθητές γνώρισαν μέσω της πλατφόρμας μαθητές από πολλά ευρωπαϊκά σχολεία, είχαν τη δυνατότητα να τους παρουσιάσουν πληροφορίες για την πόλη και τη χώρα τους, ενώ ετοιμάζονται να συμμετέχουν από κοινού σε δραστηριότητες που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα.

 

Δ2 -Δ3 eTwinning #SkillsLabs “Για τα ανθρώπινα δικαιώματα”
Share this: